Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
18.11.2019
Прессъобщение [ още ... ]

БЮРО СЪДИМОСТ

Списък на служителите:
Божанка Иванова

Стая № 7, етаж 2

Tелефон: 0418/ 65 433; 68 433

Работно време: от 8.30 до 17.00 часа без прекъсване

В деловодството се издават свидетелства /справки за съдимост-за полиция, прокуратура, други съдилища и граждани/ след подаване на попълнени документи от гражданите и квитанция за внесената такса. Държавната такса може да бъде внесена във всяка банка по обявената сметка за държавни такси на Районен съд гр. ГЪЛЪБОВО.

Документите се подават в деловодството на бюро "Съдимост" - стая № 7 и са, както следва:

  1. Надлежно попълнена МОЛБА /бланка, която може да получите на портала при влизане в съдебната сграда, безплатно/;
  2. Лична карта;
  3. Квитанция за платена държавна такса от 5.00 лв.

Свидетелство за съдимост на гражданите с месторождение гр.ГЪЛЪБОВО се получава веднага, а с месторождение извън района се получава в срок до 3 дни.

Електронно свидетелство за съдимост може да се заявяват на специализирания сайт на Министерството на правосъдието:

 
ДЕЛОВОДСТВА
Дежурен съдия
Деловодство
Архив
Бюро “Съдимост”
Съдебни секретари
Административен секретар
Главен счетоводител
Съдебно-изпълнителна служба
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас