Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
16.12.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

20.04.2019
Прессъобщение

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2019 г.

През месец март 2019 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 23 наказателни дела от общ характер, частни наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 8 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 39 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 23 наказателни дела, от които 6 са наказателни дела от общ характер, като пет от тях са приключили с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора.

По приключилите наказателни дела от общ характер са осъдени общо 8 лица, като на 1 от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно в затвор, на 6 от тях е наложено наказание „Лишаване от свобода“, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок, на 1 от тях е наложено наказание „Обществено порицание“.

Престъпленията, за които са осъдени лицата са: кражби, шофиране след употреба на алкохол, измама и неплащане на издръжка.

През месец март 2019 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 49 граждански дела. От тях 10 броя са постъпилите искови производства, а 39 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 20 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд Гълъбово са решили общо 41 граждански дела, от които 8 искови производства и 33 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение, развод по взаимно съгласие, искове за отношения между родители и деца, искове основани на неоснователно обогатяване и искове за отмяна на договори.

И през този месец са значителни постъпленията на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за парични задължения към банки, както и към небанкови финансови институции за бързи кредити.

16.12.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.11.2019
Прессъобщение [ още ...]

14.10.2019
Прессъобщение [ още ...]

24.09.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.08.2019
Прессъобщение [ още ...]

23.07.2019
Прессъобщение [ още ...]

21.06.2019
Прессъобщение [ още ...]

11.06.2019
Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я [ още ...]

21.05.2019
Прессъобщение [ още ...]

02.04.2019
Национален конкурс за ученическо есе [ още ...]

27.03.2019
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ...]

20.03.2019
Прессъобщение [ още ...]

19.02.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.01.2019
Прессъобщение [ още ...]

Страница: 1234
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2020 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас