Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
16.12.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

19.02.2019
Прессъобщение

 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО


ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019 г.


През месец януари 2019 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 20 наказателни дела от общ характер, частни наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 6 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 22 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 19 наказателни дела, от които 3 са наказателни дела от общ характер. От свършените 3 броя наказателни дела от общ характер, 2 броя са приключили с присъда. През месец януари няма постановени оправдателни присъди.


През месец януари има две наказателни дела върнати на Районна прокуратура Гълъбово за допуснати нарушения на процесуалните правила.


По приключилите наказателни дела от общ характер e осъденo 1 лицe, като е наложено наказание „Пробация“. Престъплениeто, за което е осъдено лицето е неплащане на издръжка.


Две лица са освободени от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „Глоба“. Едното лице за съхраняване на незаконно придобит дървен материал, а другото за управление на мотопед, нерегистриран по надлежния ред.


 


През месец януари 2019 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 64 граждански дела. От тях 17 броя са постъпилите искови производства, а 47 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 18 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд Гълъбово са решили общо 64 граждански дела, от които 20 искови производства и 44 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за разводи по взаимно съгласие, искове за издръжка, искове за реално изпълнение на договорни задължения и делби.


 


И през този месец са значителни постъпленията на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за парични задължения към мобилни оператори, както и към небанкови финансови институции за бързи кредити.


16.12.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.11.2019
Прессъобщение [ още ...]

14.10.2019
Прессъобщение [ още ...]

24.09.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.08.2019
Прессъобщение [ още ...]

23.07.2019
Прессъобщение [ още ...]

21.06.2019
Прессъобщение [ още ...]

11.06.2019
Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я [ още ...]

21.05.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.04.2019
Прессъобщение [ още ...]

02.04.2019
Национален конкурс за ученическо есе [ още ...]

27.03.2019
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ...]

20.03.2019
Прессъобщение [ още ...]

18.01.2019
Прессъобщение [ още ...]

Страница: 1234
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2020 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас