Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 25.01.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО
18.11.2019
Прессъобщение [ още ... ]

НОВИНИ

18.01.2019
Прессъобщение

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО

ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 г.

През месец декември 2018 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 33 наказателни дела от общ характер, частни наказателни дела и административно-наказателни дела. От тях 6 са наказателните дела, образувани по обвинителен акт от Районна прокуратура Гълъбово за извършени престъпления от общ характер. Проведени са общо 23 открити съдебни заседания по наказателни дела. Приключили са общо 35 наказателни дела, от които 8 са наказателни дела от общ характер, като седем от тях са приключили с одобряване на споразумение между подсъдимия, неговия защитник и прокурора. През месец декември няма върнати дела на Районна прокуратура Гълъбово за допуснати нарушения на процесуалните правила.

По приключилите наказателни дела от общ характер са осъдени общо 7 лица, на две лица е наложено наказание „Лишаване от свобода“, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок, на четири лица е наложено наказание „Пробация“, на едно лице е наложена глоба. Престъпленията, за които са осъдени лицата са: кражба, шофиране след употреба на алкохол и наркотици, придобиване и държане на наркотични вещества, хулиганство и бягство на осъден на „Лишаване от свобода“ от Затвора.

            През месец декември 2018 г. в Районен съд Гълъбово са постъпили общо 46 граждански дела. От тях 24 броя са постъпилите искови производства, а 22 броя са частни граждански дела. Проведени са общо 19 открити съдебни заседания. Съдиите от Районен съд Гълъбово са решили общо 45 граждански дела, от които 18 искови производства и 27 частни граждански дела. Преобладават делата за парични задължения, т.нар. заповедни производства, които са едностранни, решават се в закрито заседание, без призоваване на страните. От исковите производства преобладават делата за развод по взаимно съгласие, родителски права и издръжка, установителни искове за съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение, установителен иск за право/правоотношение, искове  основани на неоснователно обогатяване, иск за реално изпълнение на договорно задължение.

И през този месец са значителни постъпленията на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и изпълнителни листове за парични задължения към банки, както и към небанкови финансови институции за бързи кредити.

18.11.2019
Прессъобщение [ още ...]

14.10.2019
Прессъобщение [ още ...]

24.09.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.08.2019
Прессъобщение [ още ...]

23.07.2019
Прессъобщение [ още ...]

21.06.2019
Прессъобщение [ още ...]

11.06.2019
Д Е З И Н Ф Е К Ц И Я [ още ...]

21.05.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.04.2019
Прессъобщение [ още ...]

02.04.2019
Национален конкурс за ученическо есе [ още ...]

27.03.2019
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ...]

20.03.2019
Прессъобщение [ още ...]

19.02.2019
Прессъобщение [ още ...]

20.12.2018
Прессъобщение [ още ...]

Страница: 1234
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас